Filtruoti rezultatus

Paieškos rezultatai

Prašome palaukti, vyksta paieškos rezultatų įkėlimas
Prašome palaukti... Įkeliame išsamius duomenis.
Slapukų politika

Gerbiamas Vartotojau,


nuo 2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taikyti bendrasis duomenų apsaugos 2016 m. balandžio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (vadinamas “ES Bendras duomenų
apsaugos reglamentas” arba “BDAR”). Dėl šios priežasties norėtume informuoti apie Jūsų
duomenų tvarkymą ir sąlygas, kurios bus taikomos po 2018 m. gegužės 25 d.


Kas yra asmens duomenys ir kokius duomenis mes apdorojame?


Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais
duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).
Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek tai
būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Asmens duomenis mes gauname iš
pačių duomenų subjektų. Duomenys tai pat renkami iš svetainių, kurias Jūs lankote, įskaitant
duomenis išsaugotus svetainių slapukų failuose. Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra
, o inspektorius yra


Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?


Jūsų asmens duomenis renkame ryšiums su pasirašyta sutartimi/užpildyta forma, bei siekiant
vykdyti su Jumis sudarytą sutartį šiems tikslams:

  • parduoti prekes ir paslaugas;
  • prašymų nagrinėjimui;
  • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas priklauso nuo to, kokiu tikslu duomenys yra tvarkomi.
Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo šių kriterijų:

 

  • teisinių aktų įpareigojančių Subjektą tvarkyti duomenis tik tam nustatytą laiką;
  • laikotarpio reikalingo Subjekto teisėtų interesų gynimui;
  • laikotapio už kurį buvo duotas Jūsų sutikimas.


Kam galime teikti Jūsų asmens duomenis?


Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, mes įsipareigojame
laikytis konfidencialumo. Jūsų asmens duomenis Subjektas gali perduoti kitoms šalims, jeigu to
reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali
būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu, atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms
šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms. Jūsų duomenys taip
pat bus perduodami trečiosioms šalims dėl turizmo paslaugų atrankos.


Kokios yra Jūsų teisės?


Jūs turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens
duomenys yra surinkti ir kaip mes juos tvarkome. Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti
savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu jie netikslūs, arba jeigu jie
nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų
asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba bet kuriuo metu atšaukti savo
sutikimą, jeigu jis buvo duotas. Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti
ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.


Kokie yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai?


Kiekvienas Jūsų asmens duomenų apdorojimas turi būti pagrįstas teisės aktuose apibrėžtais teisėtais
pagrindais. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra siekimas sudaryti ir (arba) vykdyti su
Jumis pasirašytą sutartį, kai tvarkyti asmens duomenis administratorių įpareigoja atitinkami teisės
aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kuriuos atlieka administratorius,
pvz., pateikiant atsakymus į Jūsų laiškus ir paraiškas. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi
davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas,
savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų
panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai
atšauktas.


Kas yra slapukai ir kam jie naudojami?


Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje
arba mobiliame įrenginyje. Slapukų pagalba svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus
ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kurių Jums
nereikia papildomai suvedinėti, lankantis svetainėje sekantį kartą. Slapukai naudojami Jums
aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti. Slapukų
pagalba jokie kliento asmeniniai duomenys nėra kaupiami. Jūs galite atsisakyti naudotis slapukais,
tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės
funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Atsižvelgiant į auksčiau išdėstytą informaciją, sutinku, kad informacija išsaugota svetainės slapukų
failuose, būtų tvarkoma rinkodaros ir analizės tikslais, taip pat ir po Reglamento (ES) 2016/679
įsigaliojimo dienos. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeitę savo interneto naršyklės
nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių
taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją.

Jūsų asmens duomenų pateikimas yra sutarties sudarymo sąlyga, be jų sutarties sudaryti bei turizmo
paslaugų teikti negalima.

Sutikimas duotas tvarkyti Jūsų asmens duomenis yra savanoriškas ir gali būti atšauktas bei
pakeistas bet kuriuo metu.